CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 73: TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÁC TOÀ ÁN ĐẢM BẢO KHANG TRANG, HIỆN ĐẠI, UY NGHIÊM

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 45,310

Ngày đăng: 06/04/2020

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 73: TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÁC TOÀ ÁN ĐẢM BẢO KHANG TRANG, HIỆN ĐẠI, UY NGHIÊM

Trong những năm qua, triển khai thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã tập trung nguồn lực cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc cho các Tòa án. Hiện nay, phần lớn Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp đã có trụ sở khang trang, đầy đủ trang thiết bị làm việc đảm bảo tính uy nghiêm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?