CHƯƠNG TRÌNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN SỐ 71: ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 53,167

Ngày đăng: 24/02/2020

CHƯƠNG TRÌNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN SỐ 71: ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?