HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI GÓP PHẦN XÂT DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG NHÂN DÂN

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 42,739

Ngày đăng: 17/06/2019

HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI GÓP PHẦN XÂT DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG NHÂN DÂN

Sau 7 tháng triển khai thực hiện thí điểm, các Trung tâm hòa giải, đối thoại tại tỉnh Quảng Ninh đã hòa giải, đối thoại thành 1.062 đơn; góp phần giảm đáng kể số vụ việc mà Tòa án phải giải quyết. Kết quả của hoạt động hòa giải, đối thoại tại Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Ninh dựa trên công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận và xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, triệt tiêu những mâu thuẫn có thể phát sinh khi các tranh chấp phải giải quyết bằng việc mở phiên tòa; tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của Nhà nước và nhân dân.HOA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?