CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 50: ÁN LỆ - TẠO BƯỚC NGOẶT QUAN TRỌNG TRONG CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 33,657

Ngày đăng: 06/05/2019

CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 50: ÁN LỆ - TẠO BƯỚC NGOẶT QUAN TRỌNG TRONG CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?