CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 48: TÒA ÁN NHÂN DÂN TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 22,968

Ngày đăng: 08/04/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 48: TÒA ÁN NHÂN DÂN TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đạo luật để phòng, chống tham nhũng. Với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp quy định “là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”, trong công tác phòng, chống tham nhũng, Tòa án nhân dân luôn chủ động, tích cực, đi đầu thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Luật phòng, chống tham nhũng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?