CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 49: HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 29,203

Ngày đăng: 21/04/2019

CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 49: HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Tòa án nhân dân tối cao đã tham khảo Luật về hòa giải của 66 quốc gia trên toàn thế giới và tổ chức nhiều buổi hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học pháp lý, các cơ quan hữu quan về Dự án Luật. Mới đây, TANDTC đã tổ chức Hội thảo quốc tế để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và góp ý vào Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?