CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 44: PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 10,986

Ngày đăng: 03/02/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 44: PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Năm 2019 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng. Đất nước tiếp tục phát triển. Đối với công tác của các tòa án thuận lợi rất nhiều, nhưng thách thức cũng không nhỏ. Bên cạnh tình hình các loại tội phạm có xu hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp sẽ phát sinh tội phạm phi truyền thống và các loại hình tranh chấp mới gắn với quá trình hội nhập quốc tế và sự phát triển của kinh tế chia sẻ thời kỳ 4.0. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Tòa án nhân dân rất nặng nề.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?