CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 63: TÒA ÁN CÁC CẤP HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CHỈ TIÊU QUỐC HỘI ĐỀ RA

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 84,213

Ngày đăng: 05/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 63: TÒA ÁN CÁC CẤP HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CHỈ TIÊU QUỐC HỘI ĐỀ RA

Thực hiện quyền tư pháp, năm 2019 mặc dù nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng hoạt động của Tòa án các cấp tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Về cơ bản, Tòa án các cấp đã hoàn thành những chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra liên quan tới công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án và cải cách tư pháp của Tòa án. TAND, TAQS các cấp đã đóng góp tích cực vào việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước và của nhân dân; nâng cao vai trò, vị thế của Tòa án trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của dân, do dân, vì dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?