CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 61: TAND HAI CẤP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI DÂN TIẾP CẬN CÔNG LÝ

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 80,400

Ngày đăng: 07/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 61: TAND HAI CẤP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI DÂN TIẾP CẬN CÔNG LÝ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?