TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 40: TÒA ÁN QUÂN SỰ CÁC CẤP HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 11,516

Ngày đăng: 17/12/2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 40: TÒA ÁN QUÂN SỰ CÁC CẤP HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Quân chủng, Bộ Tổng Tham mưu và chỉ huy các cấp, các Toà án quân sự đã chủ động tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành toàn diện các chi tiêu công tác, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm. Các Tòa án quân sự đã kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua của Toà án nhân dân với chủ đề “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân. Kết quả của phong trào thi đua đã tạo nên động lực mới, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong các Toà án quân sự vượt các chỉ tiêu thi đua, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?