CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 41: TÒA ÁN CÁC CẤP THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ QUYỀN TƯ PHÁP

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 11,164

Ngày đăng: 31/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 41: TÒA ÁN CÁC CẤP THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ QUYỀN TƯ PHÁP

Năm 2018, mặc dù số lượng các loại vụ việc mà Tòa án các cấp phải thụ lý, giải quyết tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, nhưng với việc đề ra nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, sát với thực tế, nên hoạt động của Tòa án tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Tòa án các cấp, luôn “Thượng tôn pháp luật”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?