TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 37: CƠ CHẾ HỮU HIỆU ĐỂ NHÂN DÂN KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 11,060

Ngày đăng: 05/11/2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 37: CƠ CHẾ HỮU HIỆU ĐỂ NHÂN DÂN KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN

Qua hơn 1 năm thực hiện, việc công khai bản án, quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án đã đi vào nề nếp, mang lại những hiệu quả thiết thực, được dư luận, được người dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng, đánh giá cao. Đây cũng là kênh thông tin góp phần giúp lãnh đạo TAND các cấp giám sát chất lượng các bản án, quyết định một cách kịp thời; là cơ chế hữu hiệu để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của Tòa án, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?