NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 4

Chuyên mục: TIẾNG VỌNG THỜI GIAN | Lượt xem : 92,868

Ngày đăng: 30/05/2018

NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 4

Lăng Bác, một công trình của “Lòng dân, ý Đảng”, một đài hoa vĩnh cửu ngay tại trung tâm Quảng trường Ba Đình lịch sử thiêng liêng. Được đứng bên Lăng Bác hôm nay để lắng nghe tiếng vọng của thời gian và hình dung về một đại công trường rộng lớn hơn 40 năm về trước cùng những người đã gắn bó với công tác giữ gìn thi hài Bác và xây dựng Lăng Bác ngay từ những giai đoạn đầu tiên là vinh dự rất lớn của chúng tôi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?