NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 3

Chuyên mục: TIẾNG VỌNG THỜI GIAN | Lượt xem : 92,752

Ngày đăng: 30/05/2018

NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 3

Chúng tôi đã có mặt tại Khu di tích lịch sử Đá Chông K9, nơi mà Bác Hồ đã sống làm việc trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Và sau khi Bác qua đời, nơi đây cũng chính là nơi được chọn để giữ gìn thi hài Bác trong thời gian chiến tranh, trước khi Lăng Bác được xây dựng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?