NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 2

Chuyên mục: TIẾNG VỌNG THỜI GIAN | Lượt xem : 92,865

Ngày đăng: 30/05/2018

NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 2

Quảng trường Ba Đình lịch sử hôm nay vẫn là nơi ngày ngày có hàng vạn người dân xếp những hàng dài để được vào Lăng viếng Bác. Gần 50 năm Bác đi xa và hơn 40 năm Lăng Bác được khánh thành, mở cửa đón đồng bào và khách Quốc tế vào Lăng viếng Bác, nhưng dòng người vẫn chưa khi nào vơi bớt. Tình cảm của nhân dân đối với Bác được nối dài vô tận, từ những thế hệ hôm qua cho đến thế hệ hôm nay và cả các thế hệ mai sau…!

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?