NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 1

Chuyên mục: TIẾNG VỌNG THỜI GIAN | Lượt xem : 92,516

Ngày đăng: 30/05/2018

NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 1

Được vào Lăng viếng Bác trong những ngày tháng 5 lịch sử khiến thế hệ trẻ như chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Chẳng ở đâu mà chúng tôi được nhìn hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc gần đến thế và chân thực đến thế! Quả thực, Bác vẫn còn sống mãi với non sông, đất nước và con người Việt Nam!

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?