SƠN LA PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ COVID-19 CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,353

Ngày đăng: 17/09/2021

SƠN LA PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ COVID-19 CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Để hạn chế dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, thời gian qua, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu, còn có những đóng góp không nhỏ của các Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng. Hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng đã giúp chính quyền địa phương và các cấp, ngành thực hiện hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?