TPHCM SIẾT CHẶT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16 BẰNG CÁC BIỆN PHÁP MẠNH HƠN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,232

Ngày đăng: 24/07/2021

TPHCM SIẾT CHẶT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16 BẰNG CÁC BIỆN PHÁP MẠNH HƠN

Chỉ thị 16 được áp dụng toàn TP.HCM lần thứ nhất trong đợt dịch này kể từ 0h ngày 9/7. Sau 15 ngày, TP.HCM đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16 trên toàn thành phố thêm 7 ngày nữa, đến ngày 1/8. Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục triển khai biện pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?