DUY TRÌ BỀN VỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,077

Ngày đăng: 23/07/2021

DUY TRÌ BỀN VỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Cũng trong chiều nay, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?