CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2021-2026 GỒM 18 BỘ VÀ 4 CƠ QUAN NGANG BỘ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,232

Ngày đăng: 23/07/2021

CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2021-2026 GỒM 18 BỘ VÀ 4 CƠ QUAN NGANG BỘ

Thưa quý vị và các bạn! Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, cơ bản giữ ổn định như khóa XIV, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ với vị trí là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?