CHẬM GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO VƯỚNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,178

Ngày đăng: 25/07/2021

CHẬM GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO VƯỚNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Theo chương trình được điều chỉnh, hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?