CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VỀ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021-2025

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,114

Ngày đăng: 23/07/2021

CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VỀ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021-2025

Trình bày Báo cáo thẩm tra về Báo cáo của Chính phủ đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành với sự cần thiết xây dựng Chương trình và thống nhất với tên gọi của Chương trình. Hồ sơ Chương trình cơ bản bảo đảm đầy đủ; nội dung cơ bản đáp ứng các yêu cầu theo quy định, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?