THỊ XÃ PHƯỚC LONG: ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,195

Ngày đăng: 17/02/2021

THỊ XÃ PHƯỚC LONG: ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân. Bước vào năm 2021, người dân Phước Long đón một mùa Xuân mới với nhiều niềm vui khi thị xã Phước Long được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đời sống của bà con ngày càng nâng cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?