SỬA ĐỔI LUẬT ĐỂ ĐIỆN ẢNH PHÁT TRIỂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,572

Ngày đăng: 19/02/2021

SỬA ĐỔI LUẬT ĐỂ ĐIỆN ẢNH PHÁT TRIỂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Mới đây, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên&Nhi đồng của QH đã thực hiện đợt khảo sát về việc thực hiện Luật điện ảnh thời gian qua tại một số cơ quan, đơn vị. Qua khảo sát, nhiều vấn đề đang đặt ra đối với ngành điện ảnh, trong đó có việc cần sửa đổi, bổ sung đối với luật điện ảnh hiện hành, nhằm tạo hành lang pháp lý để điện ảnh VN phát triển hơn, phù hợp với tình hình mới. Để tìm hiểu rõ hơn, PV THQHVN đã phỏng vấn bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN&NĐ của Quốc hội về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?