SƠN LA QUẢN LÝ CHẶT CHẼ CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ TẠI KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,126

Ngày đăng: 22/02/2021

SƠN LA QUẢN LÝ CHẶT CHẼ CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ TẠI KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU

Tại tỉnh Sơn La các khách sạn, cơ sở lưu trú, homstay vẫn được hoạt động. Tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, chính quyền các huyện, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ sở lưu trú thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?