MÃI CÒN ĐIỆU KHẮP NGÂN VANG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,520

Ngày đăng: 19/02/2021

MÃI CÒN ĐIỆU KHẮP NGÂN VANG

Khắp Thái ra đời, tồn tại cùng với lịch sử lập bản lập mường của đồng bào dân tộc Thái. Khắp Thái bắt nguồn từ cuộc sống, phản ánh đầy đủ mọi góc độ, mang đậm hơi thở của cuộc sống cộng đồng, là nghệ thuật do người dân sáng tạo ra, phát triển và được vun đắp . Tuy nhiên, cuộc sống phát triển mạnh mẽ, sự giao thoa văn hoá khiến cho hát Thái đã bị lấn lướt bởi nhiều loại hình nghệ thuật khác. Nhiều bản mường, giới trẻ không còn biết hát những bài dân ca của dân tộc mình. Những nghệ nhân cũng đều đã cao tuổi nên khắp Thái đang đứng trước nguy cơ bị mai một.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?