ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH PHÚ YÊN NỖ LỰC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,691

Ngày đăng: 18/02/2021

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH PHÚ YÊN NỖ LỰC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

Thưa quý vị, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên khóa XIV có 6 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu Trung Ương và 3 đại biểu địa phương. Thời gian qua, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân nguyện; tổ chức nhiều đợt giám sát, khảo sát trên nhiều lĩnh vực và giải quyết một số đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân. Đoàn cũng đã có nhiều cố gắng, khắc phục các mặt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kì qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?