QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM TRONG SẢN XUẤT VÀ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHIM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,138

Ngày đăng: 24/10/2021

QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM TRONG SẢN XUẤT VÀ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHIM

Các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cho rằng việc ban hành Luật Điện ảnh (sửa đổi) là phù hợp với thực tiễn hiện nay trong bối cảnh công nghệ giải trí, điện ảnh rất được yêu thích trong giới trẻ, phù hợp với hội nhập quốc tế. Nhiều trào lưu từ điện ảnh ra đến thực tiễn đã trở thành định hướng văn hóa tích cực, từ phong cách, lối sống, các mối quan hệ trong gia đình, giới trẻ, học đường. Tuy nhiên dự án Luật cần phải có quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các vị trí trong quá trình triển khai thực hiện và thẩm định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?