QUỐC HỘI ĐỀ NGHỊ HIỆU LỰC THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀO THÁNG 1/2023

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,170

Ngày đăng: 25/10/2021

QUỐC HỘI ĐỀ NGHỊ HIỆU LỰC THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀO THÁNG 1/2023

Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).Chính phủ đề xuất dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực thi hành vào ngày 1.7.2023, tức là hơn một năm sau khi được Quốc hội thông qua (dự kiến tại Kỳ họp tháng 5.2022), các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là lý do không thuyết phục, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan phải tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để luật có hiệu lực vào thời điểm tháng 1/2023

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?