LAI CHÂU: BẤT CẬP TRONG BHYT KHI CÁC XÃ VÙNG CAO CHUYỂN SANG KHU VỰC I

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,097

Ngày đăng: 20/10/2021

LAI CHÂU: BẤT CẬP TRONG BHYT KHI CÁC XÃ VÙNG CAO CHUYỂN SANG KHU VỰC I

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?