KHÔNG NÊN GIAO BỘ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC THI CẤP CÁC CHỨNG CHỈ LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,189

Ngày đăng: 25/10/2021

KHÔNG NÊN GIAO BỘ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC THI CẤP CÁC CHỨNG CHỈ LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM

Thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi), Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, có nhiều ý kiến chất lượng tham gia.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?