HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,131

Ngày đăng: 20/10/2021

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN

Cùng với đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên biển Đông là tuyến chi viện chiến lược, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ con đường lịch sử ấy, một huyền thoại đã được viết nên với hình ảnh “Đoàn tàu không số” bất khuất, oai hùng. Nhân kỉ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, hôm nay, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc".

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?