HẢI PHÒNG THẢO LUẬN VỀ LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,066

Ngày đăng: 24/10/2021

HẢI PHÒNG THẢO LUẬN VỀ LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Trong nội dung thảo luận tại tổ, dự án luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), đại biểu QH Hải Phòng cho rằng: khen thưởng là hình thức để ghi nhận, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, do vậy công tác thi đua, cần được hướng mạnh về cơ sở, tạo sức lan tỏa và phong trào thi đua mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân, công tác khen thưởng cần được quan tâm thích đáng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?