ĐỀ NGHỊ GIAO CẤP TOÀ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH NHỮNG ĐƠN THƯ KHIẾU KIỆN KÉO DÀI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,166

Ngày đăng: 24/10/2021

ĐỀ NGHỊ GIAO CẤP TOÀ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH NHỮNG ĐƠN THƯ KHIẾU KIỆN KÉO DÀI

“Cần xử lý nghiêm đối tượng trục lợi trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bên cạnh đó nên giao cho cấp toà xử lý với những đơn thu khiếu kiện kéo dài là những ý kiến của đại biểu khi thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?