ĐỀ NGHỊ GIAO CẤP TOÀ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH NHỮNG ĐƠN THƯ KHIẾU KIỆN KÉO DÀI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,160

Ngày đăng: 23/10/2021

ĐỀ NGHỊ GIAO CẤP TOÀ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH NHỮNG ĐƠN THƯ KHIẾU KIỆN KÉO DÀI

“ Cần xử lý nghiêm đối tượng trục lợi trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bên cạnh đó nên giao cho cấp toà xử lý với những đơn thu khiếu kiện kéo dài là những ý kiến của đại biểu khi thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?