ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU KINH DOANH BẢO HIỂM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,469

Ngày đăng: 25/10/2021

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU KINH DOANH BẢO HIỂM

Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tiếp đó, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, các ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?