CẦN XEM XÉT QUY ĐỊNH CỨNG TIÊU CHÍ “XÃ TIÊU BIỂU” PHẢI ĐẠT NÔNG THÔN MỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,123

Ngày đăng: 24/10/2021

CẦN XEM XÉT QUY ĐỊNH CỨNG TIÊU CHÍ “XÃ TIÊU BIỂU” PHẢI ĐẠT NÔNG THÔN MỚI

“Việc bổ sung danh hiệu “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu”; Gia đình tiêu biểu" nhằm đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, người lao động trực tiếp. tuy nhiên một số đại biểu cho rằng Để đạt được xã tiêu biểu điều kiện cứng là xã đó phải hoàn thành mục tiêu nông thôn mới là chưa hợp lý. Bên cạnh đó Chính phủ cần có một bộ tiêu chí chung để các địa phương thực hiện, tránh tính trạng mỗi tỉnh 1phương án”. Đây là vấn đề được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại tổ về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?