CẦN LUẬT HOÁ HƠN CHƯƠNG VỀ BẢO HIỂM VI MÔ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,188

Ngày đăng: 25/10/2021

CẦN LUẬT HOÁ HƠN CHƯƠNG VỀ BẢO HIỂM VI MÔ

Dành 1 chương về Bảo hiểm vi mô nhưng chỉ có 2 điều trong khi đó lại giao gần như toàn bộ cho Chính phủ dẫn đến độ luật hoá chưa cao hay cần phân tích rõ sự khác biệt giữa loại hình bảo hiểm này so với bảo hiểm thông thường” Đây là vấn đề được các đại biểu thảo luận tại tổ về Luật kinh doanh bảo hiểm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?