CẦN LÀNH MẠNH HÓA THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,423

Ngày đăng: 24/10/2021

CẦN LÀNH MẠNH HÓA THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Góp ý sửa đổi luật thi đua khen thưởng, các đại biểu quốc hội Quảng Bình đề nghị cần lành mạnh hóa và tránh khen thưởng tràn lan.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?