GIA LAI: ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV NỖ LỰC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,123

Ngày đăng: 17/01/2021

GIA LAI: ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV NỖ LỰC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Mặc dù trải qua nhiều khó khăn thách thức song với những nỗ lực vượt khó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khoá XIV, nhiệm Kỳ 2016-2021 đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?