ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NINH – NHIỆM KỲ TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,133

Ngày đăng: 15/01/2021

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NINH – NHIỆM KỲ TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ kết thúc. Với trách nhiệm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã trở thành điểm sáng trong công tác đại biểu. Với tiêu chí hoạt động luôn đổi mới, hiệu quả trên các lĩnh vực, phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, cử tri, đưa tiếng nói của cử tri đến với Quốc hội gần hơn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?