TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN - NHỮNG LÁ PHIẾU CỦA NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,684

Ngày đăng: 22/09/2020

TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN - NHỮNG LÁ PHIẾU CỦA NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Bất chấp mưa bom, bão đạn, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối, với một tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, ngày 6/1//1946, nhân dân Việt Nam từ Bắc đến Nam đã nô nức tham gia bầu cử và tạo nên một dấu son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Quốc hội nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tinh thần của nhân dân Việt Nam. Những lá phiếu trong Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ấy là những lá phiếu của khát vọng tự do, của niềm tin tuyệt đối, của mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả xương máu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?