ÔNG ĐỖ ĐỨC DUY ĐƯỢC BẦU LÀM BÍ THƯ TỈNH ỦY YÊN BÁI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,115

Ngày đăng: 25/09/2020

ÔNG ĐỖ ĐỨC DUY ĐƯỢC BẦU LÀM BÍ THƯ TỈNH ỦY YÊN BÁI

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Đỗ Đức Duy làm Bí thư Tỉnh ủy. Nhiệm kỳ này, Yên Bái xác định ba khâu đột phá để phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Vũ Thắng, Hồng Ngọc/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?