KIẾN NGHỊ TĂNG NGÂN SÁCH CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,466

Ngày đăng: 23/09/2020

KIẾN NGHỊ TĂNG NGÂN SÁCH CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

Trong khuôn khổ Giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến công tác năm 2021; phân bổ, sử dụng, quản lý NSNN năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021 thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách, hôm nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng làm việc với các Bộ, đơn vị thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông, LĐTBXH và TƯ Đoàn. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?