HẬU TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA – AN CƯ CHƯA LẠC NGHIỆP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,648

Ngày đăng: 19/09/2020

HẬU TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA – AN CƯ CHƯA LẠC NGHIỆP

15 năm qua, công tác ổn định đời sống nhân dân các vùng tái định cư được nhà nước và các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, nhất là từ khi có quyết định của thủ tướng chính phủ về Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều bản tái định cư đang gặp nhiều khó khăn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?