CẦN TRANG BỊ NĂNG LỰC THÔNG TIN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,267

Ngày đăng: 26/09/2020

CẦN TRANG BỊ NĂNG LỰC THÔNG TIN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Để học sinh, sinh viên không bị ngập trước biển thông tin nhưng lại đói về tri thức thì mỗi người học rất cần có năng lực thông tin. Và để làm được điều này, mỗi nhà giáo, cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục cần có những kỹ năng nhất định. Đây là nhận định của các chuyên gia, nhà quản lý sau 2 ngày tham gia chương trình tập huấn năng lực cho các nhà giáo làm công tác học sinh, sinh viên do Bộ LĐTBXH tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?