QUYẾT TÂM PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,146

Ngày đăng: 11/08/2020

QUYẾT TÂM PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá cao những nỗ lực của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 5 năm qua, đồng thời xác định rõ những cơ hội, thách thức để đưa ngành nông nghiệp Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới phồn vinh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?