HIỆU QUẢ TÍCH CỰC TỪ CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,175

Ngày đăng: 12/08/2020

HIỆU QUẢ TÍCH CỰC TỪ CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA

Chiều ngày 11/8, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020 heo Quyết định 964 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ. Chương trình đã đem lại những kết quả tích cực về sản xuất, phân phối và tiêu dùng trên các địa bàn còn nhiều khó khăn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?