ĐƯA NẬM PỒ THOÁT KHỎI HUYỆN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,497

Ngày đăng: 07/08/2020

ĐƯA NẬM PỒ THOÁT KHỎI HUYỆN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Năm 2013, huyện biên giới Nậm Pồ tỉnh Điện Biên được chia tách trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính 2 huyện Mường Chà và Mường Nhé. Huyện có đường biên dài 140km giới giáp nước bạn Lào. Sau 7 năm thành lập, đảng bộ huyện đã nỗ lực vượt khó, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, từng bước vươn lên xoá đói giảm nghèo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?