BẮC NINH TẬP TRUNG GỠ NÚT THẮT, ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,766

Ngày đăng: 10/08/2020

BẮC NINH TẬP TRUNG GỠ NÚT THẮT, ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

địa phương chiếm gần 80% tổng số vốn đầu tư công phải giải ngân năm 2020. Như vậy, để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì vai trò của các địa phương trong công tác này là rất quan trọng. Tại Bắc Ninh, tính đến hết ngày 30/7, số vốn đầu tư công Bắc Ninh đã giải ngân là trên 3.572 tỷ, đạt tỷ lệ 62%, là một trong những địa phương có tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tốt nhất cả nước...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?